ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Το Πρόγραμμα υλοποιείται και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (EUI) υπάρχει σχετική πρόσκληση Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους. Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει: • Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών υπό την αίρεση της υποβολής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έως τις αρχές μηνός Σεπτεμβρίου 2024. • Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του IKY (www.iky.gr), κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης Ομότιμος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο