02-09-2022/ Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών με τίτλο «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και ΑΠΘ, για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών τους σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν με δαπάνη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» και συνιστούν δωρεές στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στους πέντε πρώτους με βάση τη σειρά επιτυχίας εισαγωγής τους σε κάθε Νομική Σχολή και ειδικότερα σε:

α) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία·

(β) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΑΠΘ στο πρόγραμμα «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο·

(γ) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΔΠΘ του προγράμματος «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Αναφορικά με τους όρους επιλεξιμότητας συμμετοχής, δείτε εδώ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο