04-04-2023/ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»

                                         12439

Σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε μεταβολή στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη χορήγηση  μίας (1) υποτροφίας για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στον τομέα της Φυτοπαθολογίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 10.00 (Προκήρυξη (ΑΔΑ: 919Ε46ΜΤΛΗ-Δ0Ω).

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

 

                                                                      Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                              Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                       Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο