07-07-2023 / Ανακοίνωση πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων για το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

17558

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Ανακοίνωση πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Ι.Κ.Υ. – Fulbright Greece, για τη χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ.: Ψ5ΖΦ46ΜΤΛΗ-Κ4Ν),  αποφασίζει την ανάρτηση του πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο)

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο