10-04-2023/Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

12772b

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και το British Council Ελλάδας, με την συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, και κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 30746/Ζ1/17-03-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2085/τ.Β΄/31-03-2023), υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, με σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας προς τα βρετανικά πανεπιστήμια, την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας και την διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των δικαιούχων του προγράμματος, αλλά και την δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπου φοιτούν.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν 30 υποτροφίες.

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει από την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3KHsnAs. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

  

                                                                                                                       Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                         Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.             

Μετάβαση στο περιεχόμενο