10-07-2023 Ανακοίνωση Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

proto.png

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2023 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/08/2023.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο