11/11/2019 – Ανακοίνωση Πινάκων Επιλεγέντων-Επιλαχόντων_Post Doc B κύκλος

fgjdjdfdrft6.jpg

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο πίνακας «Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων»  της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΠ: 11047/22-5-2019).

Όσοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα θα λάβουν ενημερωτικό e-mail στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους με τις διαδικασίες έναρξης της υποτροφίας τους, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις υποτροφιών θα καλυφθούν από αντίστοιχες θέσεις του πίνακα επιλαχόντων και εφόσον προκύψει ισοβαθμία, το προβάδισμα θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο