20/11/2020 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΟ 2018-2019

fhdfhdfhdfhfdh.jpg

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19718/03.11.2020 ανακοίνωσης – πρόσκλησης του ΙΚΥ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα (COVID 19) και αφετέρου το απολύτως απαιτητικό και περιοριστικό χρονοδιάγραμμα της πράξης, ενημερώνουμε τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον από 28-2-2020 Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, με σειρά κατάταξης από 5.731 έως και 10.834 (Μοριοδότηση από 75 έως και 70 μόρια), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφάσισε, την παράταση της προθεσμίας αποστολής έως την Παρασκευή 4/12/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να υποβάλλουν στο ΙΚΥ (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία)  ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά τα οποία – για οποιονδήποτε λόγο – θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail ή μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

    

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

 

 

espadsfa.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο