12/2/2020 |3ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων ΕΚΟ, ακαδ. έτος 2017/18

eko12.png

Ανακοινώνεται ο 3ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», λόγω του ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικείας Πρόσκλησης αναφορικά με την κατάθεση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.

                                                                                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                                                                       Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο