14/06/2023 / Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – Fulbright Greece, έτους 2023

eik.png

 

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων επί του από 02-06-2023 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ5ΖΦ46ΜΤΛΗ-Κ4Ν) αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο