14-07-2022/Ανακοίνωση oριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

GRFR.png

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα  μη επιλέξιμων αιτήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 7/07/2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας  για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (Δείτε εδώ).
                 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο