14/9/2022 Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης υποτροφιών κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

νικολαιδησ_προτ.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, με έναρξη από 1 Ιανουαρίου 2023 και μέγιστη διάρκεια 36 μήνες, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήριο επιλογής αποτελεί μόνον ο βαθμός πτυχίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/10/2022. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μόνον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), έως και την 25η/10/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται ΕΔΩ
Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

    
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
 Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο