15-03-2024 / Ανακοίνωση Προκήρυξης 2022-2023 από το Κληροδότημα «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2022-2023) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς  και ει δυνατόν άριστοι  φοιτητές Α.Ε.Ι  της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022), καταγόμενοι  από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα  Ροδόπης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10/05/2024.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο