Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας, διάρκειας δώδεκα διαδοχικών μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Η υποτροφία απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1.    Ιστορίας και Πολιτισμού
2.    Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3.    Νομικών Επιστημών
4.    Οικονομικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Πληροφορίες εδώ
έως και την 18η Οκτωβρίου 2019 και στη συνέχεια να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (Υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού – Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) το φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά-πλην των συστατικών επιστολών) έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.
Όλες οι πληροφορίες παρέχονται  εδώ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2020-2021».

                                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                                                                                 Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                                            Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο