16-01-2020 – Ανακοίνωση προκήρυξης «Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών», ακαδ. έτους 2020-2021

fghdsfhsdfhsd.jpg

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό (σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές, χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι του δημοσίου ή αλλού.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/03/2020.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την αίτηση υποψηφιότητας και την ύλη του διαγωνισμού πατήστε στον υπερσύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3456

                                                                                                               

    

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο