17-07-2023 Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 Γαλλία ακαδ. έτους 2023-2024

17955

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 6-7-2023 προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 στην Γαλλία (Α.Δ.Α.: ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ), αποφασίζει την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων  (πατήστε τον σύνδεσμο).

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο