18-07-2022 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ε.Π.Ι. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

MW.png

                                                                                          Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1.      Ιστορίας και Πολιτισμού
2.      Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3.      Νομικών Επιστημών
4.      Οικονομικών Επιστημών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον υπερσύνδεσμο
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants
και, εν συνεχεία, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Ι.Κ.Υ. όσα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση (Δείτε εδώ), το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο