Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

1. Βουλαλά Ευθαλία του Ευστρατίου

2. Μαρκάκη Μαρία του Νικολάου

3. Τσιαρής Γεώργιος του Σταύρου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο