2/2/2024 Ανακοίνωση Προγράμματος Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας, ακαδ. έτος 2023-2024

Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας
στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και το British Council Ελλάδας, με την συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, και κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 8201/Ζ1/24-1-2024 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 707/τ.Β΄/31-01-2024), υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, με σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας προς τα βρετανικά πανεπιστήμια, την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας και την διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των δικαιούχων του προγράμματος, αλλά και την δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπου φοιτούν.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2024 θα χορηγηθούν 24 υποτροφίες.
Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδος 23:00.
Επισημαίνεται ότι η κινητικότητα θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη με ολοκλήρωση της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων έως τις 30/6/2024.
Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/49yLUNt. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2024.
Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
• από το Βritish Council στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr και στα τηλέφωνα 210-36 92 360 και 210-36 92 381.
• από το ΙΚΥ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr και στα τηλέφωνα 210-37 26 328 και 210-37 26 330.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
Thanasis.Tsiroyiannis@britishcouncil.org

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο