22-04-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» που καταρτίστηκε με την Απόφαση 91811/Ζ1/22.07.2022 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/27.07.2022), ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, χορήγησης δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν υποψήφιους/υποψήφιες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.   Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3.   Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.

4.  Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων,

τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις -όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- για τους οποίους δύναται να υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας.

Η έναρξη της υποτροφίας θα γίνει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024-2025. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή των υποψηφίων δύναται να έχει οριστεί μετά την 01/01/2023.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30/05/2024 και ώρα Ελλάδος 16:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση  https://ams.iky.gr/

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 210-3726395, 210-3726327 και 210-3726346.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: ikywebsupport@iky.gr

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης                                                                                      Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υδρολογία
Υδάτινοι πόροι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση
                        ΦΥΣΙΚΗ Μετρολογία
Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία
       ΧΗΜΕΙΑ Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία
Περιβαλλοντική χημεία
Αναλυτική χημεία
Άλλοι κλάδοι και εξειδικεύσεις φυσικών επιστημών
2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Υδραυλική
Κατασκευές
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιοπληροφορική
Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Χημική μηχανική (βιομηχανία, εγκαταστάσεις, υλικά)
Τεχνολογίες χημικών διεργασιών
Τεχνολογίες φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ρομποτική και συστήματα αυτόματου ελέγχου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Μηχανική Ρευστών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Περιβαλλοντική και γεωλογική μηχανική
Άλλα κλάδοι και εξειδικεύσεις επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας
3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Βιοχημεία και μοριακή βιολογία
Βιολογία συστημάτων
Άλλοι κλάδοι και εξειδικεύσεις ιατρικής και επιστημών υγείας
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομετρία και στατιστικές μέθοδοι
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική οικονομία
Οικονομικά του περιβάλλοντος
Οικονομικά της ενέργειας
Άλλοι κλάδοι και εξειδικεύσεις οικονομικών και νομικών επιστημών
Μετάβαση στο περιεχόμενο