22-7-2022/Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτους 2022-2023

33541.png

                                                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

                                                                                                          Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος
                                                                                                                      «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτος 2022-2023

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας  επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης», όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν. 31η /21-7-2022).

Οι ανωτέρω Πίνακες έχουν αναρτηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο