Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ROLE MODELS και μετά την ολοκλήρωση του project στα συμμετέχοντα σχολεία, πραγματοποιήθηκε τοπική εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων στις 24/05/2018 στo Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συμμετέχοντα σχολεία (εκπαιδευτικοί και μαθητές) είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ROLE MODELS και μετά την ολοκλήρωση του project στα συμμετέχοντα σχολεία, πραγματοποιήθηκε τοπική εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων στις 24/05/2018 στo Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συμμετέχοντα σχολεία (εκπαιδευτικοί και μαθητές) είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Οι παρουσιάσεις ήταν δυναμικές ως προς τα μέσα έκφρασης και τη χρήση τεχνολογίας (βίντεο, power point, παντομίμα, χορός, σκετς, δρώμενα).

Συμμετείχαν τα εξής σχολεία: 20ο Δημοτικό σχολείο Ξάνθης, 15ο Δημοτικό σχολείο Ξάνθης, 9ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, Μειονοτικό Δημοτικό σχολείο Σαπών,11o Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, 4ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης, Γυμνάσιο Οργάνης Ροδόπης, 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης,2ο ΕΠΑΛ Δράμας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο