26/1/2016 – Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση των δράσεων “Sector Skills Alliances” και “Knowledge Alliances”

headernk321a

Τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα, διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση των δράσεων “Sector Skills Alliances” και “Knowledge Alliances” του προγράμματος Erasmus+, κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2016.  Η ημερίδα έγινε την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.  

Τους παρευρισκόμενους σύνεδρους καλωσόρισαν η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών κα Μαρία Νικητάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα. Στη συνέχεια, τα στελέχη του ΙΚΥ κ.κ. Ελίνα Μαυρογιώργου, Ελίνα Δαγρέ και Θέμις Χατζή ενημέρωσαν σχετικά με τα νέα δεδομένα. Την ημερίδα ολοκλήρωσαν παραδείγματα επιτυχίας από φορείς που υλοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει παρόμοια σχέδια και συγκεκριμένα από τον κο Δημήτρη Μαυρίκιο υπεύθυνο Ερευνητικών Προγραμμάτων στο εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον κο Βασίλειο Ζωτάκη γενικό διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού Eurotraining AE.


Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Οι «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων» (Sector Skills Alliances) καθώς και οι «Συμμαχίες Γνώσης» (Knowledge Alliances) είναι κεντρικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Βασικής Δράσης αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δραστηριότητες καθώς και στους οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που, είτε εντοπίζουν, είτε αξιοποιούν, τις υφιστάμενες και αναδυόμενες ανάγκες στις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και μεταφράζουν αυτές τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που απαντά σε αυτές τις ανάγκες.

Οι συγκεκριμένες συμπράξεις έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων των δεξιοτήτων, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στον τομέα και τη ζήτηση για νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ, ή/και τη βελτίωση της ανταπόκρισης των συστημάτων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων της αγοράς εργασίας. Η δράση είναι ανοικτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως αυτές ορίζονται από την Eurostat NACE- Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά, διαρθρωμένα σχέδια που εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αναπτύσσονται κυρίως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Είναι ανοικτές σε κάθε κλάδο, τομέα και διατομεακή συνεργασία. Οι εν λόγω συνεργασίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και στην προώθηση της καινοτομίας στην ανώτατη/τριτοβάθμιας εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.


Πληροφορίες για “Knowledge Alliances”  Ελίνα Μαυρογιώργου, τηλ.: 210 3726388, elinamav@iky.gr

Πληροφορίες για “Sector Skills Alliances” Ελίνα Δαγρέ, τηλ.: 210 3726310, edagre@iky.gr


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο