28/06/2024 – Ανακοίνωση Πινάκων Επιλεξιμότητας Προγράμματος Υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ακαδ. έτος 2024-2025

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—-

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΥ)

—-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

—-

 

 

 

 

Ν. Ιωνία,  28/6/2024

Αρ. Πρωτ.: 7226

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του

 «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ακαδ. έτος 2024-2025

 

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και αποκλείονται από τον διαγωνισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν. 16η /26-06-2024).

Οι ανωτέρω Πίνακες έχουν αναρτηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                                                                                        

Μετάβαση στο περιεχόμενο