28/7/2020 Ανακοίνωση πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων Διδακτόρων– Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ

sdgsdgwsergvcv.jpg

 Ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιλεγέντων υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης 5 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/iky-ete2-2/2018-2019

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποτροφιών

Λεωνίδας Παπαστεργίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο