28-8-2019/ Πίνακας Επιλεγέντων κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»

Ανακοινώνεται ο πίνακας των επιλεγέντων υποψηφίων του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
O πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου υποψηφιότητας, το συνολικό αριθμό μορίων και τα στοιχεία των επιδιωκόμενων σπουδών, μόνον για τους υποψηφίους που επελέγησαν ανά Επιστημονικό Τομέα. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονική επιστολή με τη μοριοδότηση τους.
Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως τις 9/9/2019.

                                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ,

                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου,
                                                                                                                                                                   ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο