30-01-2023/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

image3.png

 

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι ανωτέρω Οριστικοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι, βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο