31-3-2022| Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας  (πατήστε εδώ).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο