7-9-2018 | Ανακοίνωση πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων – Phd, 2ος κύκλος

Ανακοινώνονται οι Πίνακες «Επιλεγέντων Υποψηφίων» και «Επιλαχόντων Υποψηφίων» της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 3377/ 28-03-2018) της ανωτέρω πράξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                            
         Κυριάκος Αθανασίου

          Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο