9-06-2022/Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

elgal.png

 

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία
Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, υλοποιούν και χρηματοδοτούν, από κοινού, ένα πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται σε απόφοιτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2887/τ. Β/07-6-2022).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν 36  υποτροφίες.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινάει από την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και λήγει την Παρασκευή  1η Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2022-2023.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο