08/09/2015 – Ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος πέντε (5) υποτροφιών εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», ακαδ. έτους 2015-2016.

Υποτροφίες Εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, χωρίς διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. Έτους 2015-2016

Ανακοινώνεται η χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή (3 θέσεις υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα (2 θέσεις υποτροφιών), στο εξωτερικό.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο