Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 100 υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα

tmima_diagonismon2014.jpg iky-ete.jpg

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και τους απορριφθέντες υποψηφίους στο πλαίσιο του προγράμματος μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά στη χορήγηση 100 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (ΜΑΣΤΕΡ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας.

Καλούνται οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες υποψήφιοι να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ. αριθμόν ΑΔΑ 71ΡΕ9-ΞΨ7 προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποτροφιών

Ελευθερία Καμενοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο