Το ΙΚΥ σε συνεργασία με τη DAAD, τηρώντας τους όρους της προκήρυξης IKYDA 2015, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και ανακοινώνει τους πίνακες των επιλεγέντων (κατ’ αλφαβητική σειρά), οι οποίοι επικυρώθηκαν στη 23η τακτική συνεδρία (10-12-2014) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο