Το Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με τη DAAD , τηρώντας τους όρους της προκήρυξης του Προγράμματος IKYDA 2016, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και ανακοινώνει τους πίνακες των επιλεγέντων (κατ’ αλφαβητική σειρά), οι οποίοι επικυρώθηκαν στην 5η τακτική Συνεδρία (18/02/2016) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο