Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της συμπληρωματικής πρόσκλησης του προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ που αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή Τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν στο πλαίσιο του προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων», ακαδ. έτους 2014/2015. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο