ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ»

KERAMEOS.png

 

Ανακοινώνεται Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως» για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Νομικής Επιστήμης.

Ο ανωτέρω Προσωρινός Πίνακας αφορά στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχει αναρτηθεί, ταξινομημένος, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.

Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο