Το IKY προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών στο εσωτερικό με επιλογή από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου», ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

prokupotrglogiky2014.jpg                              shutterstock_146858771nm.jpg

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμια) ή Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ), με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία», για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2014.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία) και στο διαδικτυακό τόπο.

Πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726360 ή 357 και fax:210-3312759.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποτροφιών

Ελευθερία Καμενοπούλου

                               xatzokprokiriksi.jpg     xatzonk_aitisi.jpg

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο