Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2022 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 13η 27-4-2023  Συνεδρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο