Αποτελέσματα διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2023 (EAC/A10/2023) και της Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης του ΙΚΥ

Screenshot 821

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2023 (EAC/A10/2023) και της Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης του ΙΚΥ

Το ΙΚΥ,  ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος ERASMUS+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, έχει προβεί στην κατάρτιση και δημοσίευση (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-results/apotelesmata-2023) των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2023 (EAC/A10/2023) και της Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης του ΙΚΥ, αναφορικά με τις εξής δράσεις:

  • KA121 και KA122
  • ΚΑ2 (ΚΑ210 & ΚΑ220), στους τομείς: «Σχολική Εκπαίδευση» και «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών

Λεωνίδας Παπαστεργίου

               

Μετάβαση στο περιεχόμενο