Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2021 στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης για τη Βασική Δράση 2 από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι 433 και τα εγκεκριμένα σχέδια 107.

Αποτελέσματα για κάθε τομέα

Στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης έγιναν 61 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 81 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έγιναν συνολικά 37 αιτήσεις.

Στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έγιναν 19 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 77 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έγιναν 60 αιτήσεις για την ΚΑ210 Συμπράξεις μικρής κλίμακας και 98 για την ΚΑ220 Συμπράξεις συνεργασίας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα αποτελέσματα Erasmus+ 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο