Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης Erasmus+ 2022 για την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Από τις 52 αιτήσεις επιλέχθηκαν 16 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που είχαν χρηματοδοτηθεί με την πρόσκληση του 2020 και 4 καινούργια, με τη συμμετοχή 175 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε δράση

Μετά τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2022 λειτουργούν 44 συμπράξεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Σε αυτά συμμετέχουν περίπου 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια συνεργάζονται με περίπου 1.300 φορείς όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις, δήμους και περιφέρειες. Στόχος είναι να συμβάλλουν την ανάπτυξη της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στα 340 ιδρύματα που μετέχουν στην πρωτοβουλία και επιλέχθηκαν με την πρόσκληση Erasmus+ 2022 είναι και τα:

Δείτε τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν στην πρόσκληση 2022.

Τι είναι η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελεί μέρος του Erasmus+ 2021-2027. Δημιουργήθηκε μετά από συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικών οργανώσεων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός είναι να δημιουργηθούν 60 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έως το 2024 με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 500 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προωθήσουν ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Πώς δημιουργούνται τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συνέργειες που:

  • Περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο σε όλη την Ευρώπη.
  • Βασίζονται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική που επικεντρώνεται σε βιωσιμότητα, αριστεία και ευρωπαϊκές αξίες.
  • Προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές και παραδίδονται από κοινού σε πανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις.
  • Υιοθετούν προσέγγιση σύμφωνα με την οποία φοιτητές, ακαδημαϊκοί και εξωτερικοί εταίροι συνεργάζονται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Συγχαρητήρια στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παίρνουν μέρος στην πρωτοβουλία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο