Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για τη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ (Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων). Ο πίνακας αυτός αφορά μόνο Ελληνικά Συντονιστικά σχολεία τα οποία έχουν εγκριθεί από το ΙΚΥ. Έαν συμμετέχετε ως εταίρος σε μια σύμπραξη του εξωτερικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στο συντονιστικό σχολείο για να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο