Αποτίμηση της επίδρασης των Σχολικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση/ Comenius (2007-2013)

Η παρουσίαση της μελέτης έγινε στη Θεσσαλονίκη 1/6/2018 στο πλαίσιο της ημερίδας «Η επιμόρφωση στην τάξη: το σχολείο μαθαίνει και αλλάζει».

Μετάβαση στο περιεχόμενο