Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

 Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για το αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ τονώνει την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική κινητικότητα

Οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν και εκπαιδεύονται στο εξωτερικό κερδίζουν γνώσεις σε συγκεκριμένες επιστήμες, αλλά και ενδυναμώνουν τις βασικές εγκάρσιες δεξιότητες τους που θεωρούνται πολύτιμες από τους εργοδότες. Μια νέα μελέτη της ΕΕ σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών αποδεικνύει ότι οι απόφοιτοι με διεθνή πείρα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση στο εξωτερικό και, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι κατά 23% χαμηλότερο. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της και έλαβε απαντήσεις από σχεδόν 80.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και επιχειρήσεων.

2014-education-impact-study-infographics-med EL

 «Τα ευρήματα της έρευνας για τον αντίκτυπο του Erasmus είναι εξαιρετικά σημαντικά, με δεδομένα τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων στην ΕΕ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αν σπουδάσεις ή κάνεις κατάρτιση στο εξωτερικό, έχεις περισσότερες πιθανότητες να αυξήσεις τις επαγγελματικές σου προοπτικές. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα προσφέρει χρηματοδότηση σε τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους από το 2014 έως το 2020, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν την εμπειρία της ζωής σε μια άλλη χώρα μέσα από σπουδές, εξάσκηση, διδασκαλία ή εθελοντισμό» είπε η κα Ανδρούλα Βασιλείου Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, την Κουλτούρα, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία.   

2014-education-impact-study-infographics-med EL2

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, κατά τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης, το 92% των εργοδοτών αναζητούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενισχύονται από το πρόγραμμα όπως ανεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, φιλομάθεια, επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών, και αποφασιστικότητα. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τις περιόδους ανταλλαγής στο εξωτερικό απέδειξαν ότι οι φοιτητές Erasmus σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακόμα και πριν από την ανταλλαγή τους· όταν επιστρέφουν, η διαφορά τους με τους άλλους φοιτητές όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυξάνεται κατά 42% κατά μέσο όρο.

2014-education-impact-study-infographics-med EL3

Οι φοιτητές που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση Erasmus μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασκούμενους Erasmus προτείνεται θέση στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι ασκούμενοι Erasmus έχουν επίσης περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα από εκείνους που μένουν στη χώρα τους: 1 στους 10 έχει ιδρύσει δική του εταιρεία και πάνω από 3 στους 4 σχεδιάζουν να το κάνουν ή μπορεί να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να αναμένουν ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη· σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών, στο προσωπικό που διαθέτει διεθνή πείρα ανατίθενται μεγαλύτερες επαγγελματικές ευθύνες.

Το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά και ανοίγει στους φοιτητές ευρύτερους ορίζοντες και τους παρέχει κοινωνικές διασυνδέσεις. Το 40% έχει αλλάξει χώρα διαμονής ή εργασίας τουλάχιστον μία φορά από την αποφοίτησή του, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό εκείνων που δεν ήταν κινητικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ενώ το 93% των φοιτητών με διεθνή πείρα μπορεί να φανταστεί να ζει στο εξωτερικό στο μέλλον, αυτό ισχύει μόνο για το 73% των ατόμων που παραμένουν στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

2014-education-impact-study-infographics-med EL4

Οι πρώην φοιτητές Erasmus είναι επίσης πιθανότερο να έχουν διακρατικές σχέσεις: το 33% αυτών των φοιτητών έχει σύντροφο διαφορετικής υπηκοότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους που μένουν στη χώρα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι 13%. Tο 27% των φοιτητών Erasmus συναντά τον μακροχρόνιο σύντροφό του στο πλαίσιο του Erasmus. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή εκτιμά ότι, από το 1987, περίπου ένα εκατομμύριο βρέφη είναι πιθανό να έχουν γεννηθεί από ζευγάρια Erasmus.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα δώσει σε 4 εκατομμύρια ανθρώπους τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης και 300.000 εργαζομένων στην ανώτατη εκπαίδευση στα επόμενα επτά χρόνια (2014-2020). Επιπλέον, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 135.000 ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού με τη συμμετοχή μη ευρωπαϊκών χωρών-εταίρων. Το Erasmus + θα είναι ακόμη πιο εύκολα προσβάσιμο χάρη στην αυξανόμενη γλωσσική υποστήριξη, τους περισσότερο ευέλικτους κανόνες και πρόσθετη υποστήριξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, από μειονεκτικά περιβάλλοντα ή από απομακρυσμένες περιοχές.

Προϊστορία

Η Επιτροπή, στην στρατηγική της για εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, τόνισε την ανάγκη προσφοράς περισσότερων ευκαιριών προς τους φοιτητές για να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από τις σπουδές ή την άσκηση στο εξωτερικό. Ο στόχος της ΕΕ για την συνολική κινητικότητα των σπουδαστών είναι τουλάχιστον 20% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.  Σήμερα περίπου το 10% των φοιτητών της ΕΕ σπουδάζουν ή κάνουν την πρακτική τους στο εξωτερικό με την υποστήριξη δημόσιων ή ιδιωτικών κεφαλαίων. Περίπου το 5% λαμβάνει επιχορήγηση από το Erasmus.

Η έρευνα συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Ερωτηματολόγια μέσω του διαδικτύου κάλυψαν 34 χώρες ( Μέλη της ΕΕ, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία)  και αναλύθηκαν απαντήσεις από περισσότερους από 75.000 φοιτητές και απόφοιτους, συμπεριλαμβανομένων 55.000 που είχαν σπουδάσει ή κάνει την πρακτική τους στο εξωτερικό. Συμπληρωματικά πήραν μέρος  5.000 άτομα από το προσωπικό, 1.000 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 650 εργοδότες. Η ποιοτική μελέτη επικεντρώνεται σε οκτώ χώρες, οι οποίες διαφέρουν ως προς το μέγεθος και την τοποθεσία: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις, ομάδες-στόχους και θεσμικές συναντήσεις εργασίας.

Η μελέτη αντικτύπου για το Erasmus πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων υπό την αιγίδα ειδικών της CHE Consult που εδρεύει στο Βερολίνο, μαζί με τη Brussels Education Services, τον Compostela Group of Universities και το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network).

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 15 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, ποσό μεγαλύτερο κατά 40% από το προηγούμενο πρόγραμμα.

iky - Αντίγραφο

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε το 1951, είναι η υπεύθυνη Εθνική Μονάδα για την υλοποίηση του νεόυ προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ελλάδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο