Διαδικτυακή Ημερίδα για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ226/227 2020

Foto.31-05-2021_2.jpg

Tη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2 226 και 227 που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων 2020-συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Tα σχέδια 226-ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης αφορούν στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολικής Εκπαίδευσης, ενώ τα σχέδια 227-ανάπτυξη της δημιουργικότητας αφορούν στους τομείς τις Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Σχολικής Εκπαίδευσης. Συνολικά 50 εκπρόσωποι των εγκεκριμένων σχεδίων παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των στελεχών της Εθνικής Μονάδας σχετικά με θέματα διαχείρισης και ποιοτικής υλοποίησης των σχεδίων και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο