Το ΙΚΥ ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)

Το Ί.Κ.Υ. ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας (αρχομένης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017) στους τομείς των Οικονομικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ιστορίας και Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (European University Institute).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικώς προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2016. Αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στο Ι.Κ.Υ. έως την 8η Φεβρουαρίου 2016.

Πληροφορίες:
Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο