Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο CERN υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη θεωρητική και πειραματική Σωματιδιακή Φυσική.

1.jpg

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της θεωρητικής και πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής στις εγκαταστάσεις του CERN για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες προκειμένου να υλοποιήσουν μέρος της έρευνας τους και να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή. Απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η διαθεσιμότητα επιβλέποντος καθηγητή στο αντίστοιχο πείραμα του CERN. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο ΙΚΥ κατόπιν σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και η επιλογή των υποτρόφων γίνεται βάσει ποιοτικών κριτηρίων από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του CERN και Έλληνες επιστήμονες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 η προθεσμία έληξε στις 3/11/2014.


cern  Πληροφορίες: Λεωνίδας Παπαστεργίου (210 3726344, lpapas@iky.gr
                              Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

 


 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο