Διεθνική Δραστηριότητα συνεργασίας (TCA) «LTA “Inclusion for Newcomers” Contact seminar for Small Scale Partnerships “Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers”

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Ρουμανική Εθνική Μονάδα στο πλαίσιο του LTA “Inclusion for Newcomers” Διεθνική Δραστηριότητα συνεργασίας (TCA) στα Ιωάννινα στις 20-23 Ιουνίου 2023 με τίτλο «Small Scale Projects on Inclusion and Diversity for Newcomers.

Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες από 14 χώρες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν και στη συνέχεια να συνεργαστούν σε πολυεθνικές ομάδες για τη συγγραφή μιας αίτησης σχεδίου Μικρής Κλίμακας στη Βασική Δράση 2 ( ΚΑ210).

#ErasmusPlus #ErasmusPlusIKY #ErasmusPlusGreece

Έκθεση εικόνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο