Δημιουργείται μια ολοκαίνουργια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

image031 Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη -γνωστή ως EPALE- είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλατφόρμα αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ για την προώθηση της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη. Θα είναι ανοικτή σε δασκάλους, εκπαιδευτές και εθελοντές, καθώς και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η EPALE θα παρέχει ένα φάσμα ξεχωριστών χαρακτηριστικών, γεγονός το οποίο θα την καταστήσει τον βασικό δικτυακό τόπο για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει διαδραστικά δίκτυα, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδεθούν με άλλα άτομα σε όλη την Ευρώπη, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Ένα ημερολόγιο ευρωπαϊκών και εθνικών γεγονότων ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Ειδήσεις και αξιόλογα άρθρα από κορυφαίους εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης ενηλίκων διασφαλίζουν ότι οι πιο πρόσφατες πολιτικές και συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων είναι διαθέσιμες για τους τους χρήστες της EPALE.

Η EPALE θα είναι πολύγλωσση, ώστε οι χρήστες σε κάθε κράτος μέλος να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τον δικτυακό τόπο και την πληθώρα των πόρων του. Θα αποτελεί έναν δικτυακό τόπο ανοικτής συμμετοχής υπό την έννοια ότι οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται με άλλους επαγγελματίες και εθελοντές του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα συμβάλλει με πληροφορίες, γεγονότα, πόρους κ.λπ.

Ο δικτυακός τόπος προορίζεται να καταστεί μόνιμο στοιχείο του περιβάλλοντος της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι μελλοντικοί χρήστες μπορούν ήδη να εμπλακούν: συμμετέχοντας στην έρευνα που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της EPALE μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

http://ec.europa.eu/epale

Μετάβαση στο περιεχόμενο