Στο Επίκεντρο Δράσεις για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών

image002
Στο Επίκεντρο
Δράσεις για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών

 

image005

Η προώθηση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η υποστήριξη της ένταξης και της συμμετοχής μειονεκτουσών ομάδων και η ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας κοινωνίας προσιτής σε όλους, είναι ευρύτεροι στόχοι που στηρίζονται από την ΕΕ. Με σκοπό την αποτροπή των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα λαμβάνει μέτρα με τους εξής στόχους:

Η κοινωνική πρόνοια και τα συστήματα υποστήριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη αντανακλούν τη κοινή αυτή αξία της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο πολλές ομάδες ανθρώπων μέσα στην Ένωση είναι κοινωνικά αποκλεισμένες – είτε λόγω κάποιας αναπηρίας, είτε λόγω μειωμένων δεξιοτήτων, είτε επειδή ζουν σε μειονεκτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, έχει μέχρι τώρα υλοποιήσει με επιτυχία συγκεκριμένες δράσεις  για τη διεύρυνση της συμμετοχής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό  το e-ενημερωτικό δελτίο με τίτλο: «Στο Επίκεντρο» αποτελεί μία σύντομη και επί της ουσίας επισκόπηση των δράσεων και των πρωτοβουλιών της Εθνικής Μονάδας, που αφορούν στο κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονεκτουσών ομάδων, εστιάζοντας  στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας.

 

                                                                                                                                      Καλή Ανάγνωση!

 

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 430} 

 


 

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

 

AFISA-2010

Δεδομένου ότι στην  «Κοινωνία της Γνώσης», η Δια Βίου Μάθηση και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν κάποια από τα βασικότερα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci, αποτελεί μια μείζονος σημασίας θεσμική και χρηματοδοτική πλατφόρμα για την υλοποίηση δράσεων με συγκεκριμένα απτά και πρακτικά αποτελέσματα. Μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία στην Ελλάδα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και λοιπών ευπαθών ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 434} 

 

 

 


 

Πρόγραμμα Erasmus

MOTO Το ERASMUS αποτελεί τη ναυαρχίδα των Προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση της διασυνοριακής κινητικότητας εντός της Ευρώπης των φοιτητών, αλλά και του διδακτικού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στόχος του Προγράμματος είναι να καλλιεργηθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 432} 

 


 

Πρόγραμμα Comenius

image025 Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα…

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 431} 

 
 


 

Πρόγραμμα Grundtvig

image028 Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχοι του Προγράμματος είναι η ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης και η παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Διαβάστε περισσότερα…

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 433} 

 


 

Πρόγραμμα «Exchangeability» Υποστήριξη για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus με αναπηρίες «Πιο δυνατοί και αισιόδοξοι για το μέλλον»

image021 Η ένταξη όλων και περισσότερων φοιτητών με αναπηρία στο πρόγραμμα Εrasmus προϋποθέτει τόσο μέριμνα για τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα όσο και στο κατάλληλο πνεύμα φιλίας και αλληλοϋποστήριξης από τους υπόλοιπους φοιτητές. Εδώ ακριβώς δράση αναλαμβάνει το Πρόγραμμα Exchangeability. To πρόγραμμα αυτό, ιδρυθέν από το ΕSN International (ERASMUS STUDENT NETWORK) και υποστηριζόμενο και στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε από τους φοιτητές στο πλαίσιο όλης της φιλοσοφίας του ΕSN “φοιτητές βοηθάνε φοιτητές” (students helping students).

Διαβάστε περισσότερα…

Ακούστε το άρθρο εδώ
{module 435} 

 


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ • Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 •  ΤΚ 142 34 • Νέα Ιωνία •
Τηλ.: 210 3726300 • erasmus+@iky.gr •  Φαξ: 210 3221863 • www.iky.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο